dilluns, 26 d’abril del 2010

IMPORTANT!

Si algun biker ha perdut unes claus amb una piloteta feta amb cordell de color vermell com les que fan els mariners; que ho faci saber.